Tag: Taunggyi

  • Burma 2015: Hướng sáng (P2)

    Burma 2015: Hướng sáng (P2)

    Sau khi đã tham khảo các phương án di chuyển đến Taunggyi, bọn tôi quyết định thuê chung một chiếc taxi bảy chỗ cùng với năm người khác, chia nhau 16,000 kyat mỗi người. Lái xe chở chúng tôi đi từ năm giờ chiều, đợi và đưa về vào nửa đêm. Cũng là một mức…