Tag: Travel

  • Mekong 3321: Trở lại An Giang

    Mekong 3321: Trở lại An Giang

    3321km chính là độ dài quãng đường tôi rong ruổi trên con ngựa sắt già ngược dòng Mê Kông vĩ đại. Từ miền đồng bằng châu thổ phì nhiêu xứ Miền Tây tìm lên Biển Hồ Tonle Sap mênh mông, lạc giữa đền đài bí ẩn của vương quốc Angkor một thời lừng lẫy, trôi […]