Tag: Yangon

  • Burma 2016: Theo dấu ngày cũ (Phần 3-Buổi sáng ở Rangoon)

    Burma 2016: Theo dấu ngày cũ (Phần 3-Buổi sáng ở Rangoon)

    Cả hai lần đến Burma, tôi đều không tính Rangoon vào lịch trình, mà chỉ coi nơi đây như trạm trung chuyển tới những vùng đất khác. Có thể do tôi chưa có thời gian tìm hiểu kĩ về đô thị này, hoặc do quá nhiều những hình ảnh chùa chiền của Rangoon mà các…